VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Giáng Sinh Rờ Chạm Ngôi Lời

Giăng 1:14
Thanh Hữu
C:12/10/2015; 316 xem
Xem lần cuối 1.39 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ