VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Sức Mạnh Của Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 12:9
Tiểu Minh Ngọc
C:9/4/2014; P: 2/29/2016; 420 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 6:8:24
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Đức Tin, Ðức Chúa Trời - Lời Chúa, Khuyên Bảo.

Trang Chủ | Vườn Thơ