VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Yêu Kẻ Thù

Lu-ca 6:35
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2016; 291 xem
Xem lần cuối 1.14 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Tha Thứ.

Trang Chủ | Vườn Thơ