VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Yêu Kẻ Thù

Lu-ca 6:35
Tiểu Minh Ngọc
C:4/7/2016; 289 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 3:45:18
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Tha Thứ.

Trang Chủ | Vườn Thơ