VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Winter Photo

Lời Hứa Cho Người Ăn Năn

2 Sử-ký 7:14
Tiểu Minh Ngọc
C:6/9/2016; 375 xem
Xem lần cuối 0.71 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong 2 Sử-ký 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 7.

Kêu Gọi, Sống Đạo, Khuyên Bảo.

Trang Chủ | Vườn Thơ