VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Bên Máng Cỏ Cùng Thiên Binh Ca Ngợi

Lu-ca 2:12-14
Thanh Hữu
C:12/16/2017; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 8:30:58
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ