VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Suy Ngẫm Về Lễ Tiệc Thánh

Mác 14:17-26; 1 Cô-rinh-tô 11:23-25
TBM
C:4/9/2020; 59 xem
Xem lần cuối 1.33 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Mác 14, 1 Cô-rinh-tô 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 14, 1 Cô-rinh-tô 11.

Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ