VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Chúa Xuống Trần Gian Để Cứu Người

Giăng 12:47
TBM
C:12/14/2020; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.42 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.

Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Vườn Thơ