VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Làm Người Ai Cũng Như Ai

Lu-ca 18:9-14
Bình Tú Ngọc
C:10/16/2023; 50 xem
Xem lần cuối 1.21 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Thơ Diễn Ý Theo Kinh Thánh.

Trang Chủ | Vườn Thơ