VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Cảm Tạ Chúa Ban Tình Mẹ

Tiểu Minh Ngọc
C:5/8/2018; 161 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian

Ô-sê 13:3
Thanh Hữu
C:11/1/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:53:15
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Em Ao Ước

Ma-thi-ơ 9:28
Thanh Hữu
C:10/26/2018; 49 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:53:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Công Ơn Của Mẹ

Dân-số Ký 6:24
Thúy Loan
C:5/7/2014; 1034 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hoàn Thành Mục Đích

Thi-thiên 57:2
Thanh Hữu
C:11/30/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 3:51:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tin Cậy, Trung Tín, Chờ Đợi

Thi-thiên 37:3; Thi-thiên 56:11; Thi-thiên 40:4
Tiểu Minh Ngọc
C:10/15/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:12:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tháng Năm!

2 Ti-mô-thê 1:5
Bình Tú Ngọc
C:5/9/2018; 138 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạm Biệt Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Thi-thiên 116:15
Thanh Hữu
C:11/11/2017; 223 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:27:50
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Con Ngươi Của Mắt Ngài

Xa-cha-ri 2:8
Thanh Hữu
C:10/4/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:13:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bước Với Chúa

Cô-lô-se 2:6
Thanh Hữu
C:11/15/2018; 31 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 6:5:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Trang Chủ | Vườn Thơ