VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Ma-ra

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:23-25; Ê-phê-sô 4:31-32; Lu-ca 23:34
Hoa Phụng Tiên
C:9/1/2018; 24 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 21:34:59
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhớ Đến Người Nghèo

Ga-la-ti 2:10; Ga-la-ti 6:10; Hê-bơ-rơ 13:16; Châm-ngôn 21:13
Tiểu Minh Ngọc
C:8/31/2018; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 14:13:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đẹp

Hoa Phụng Tiên
C:8/31/2018; 23 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:43
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Trả Lại

E-xơ-ra 1:7
Thanh Hữu
C:8/31/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Mở Ra Với Lời

Ê-sai 57:15; Lu-ca 8:15; Gia-cơ 4:6
Hoa Phụng Tiên
C:8/26/2018; 27 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:14:58
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lửa Linh

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2; Lu-ca 12:49; Công-vụ các Sứ-đồ 2:3-4
Hoa Phụng Tiên
C:8/25/2018; 22 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:15:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Vĩ Đại Ở Trong Em

1 Giăng 4:4
Thanh Hữu
C:8/23/2018; 49 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:15:10
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Sự Sống

2 Ti-mô-thê 3:16
Hoa Phụng Tiên
C:8/21/2018; 32 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:15:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chi Thể Của Một Thân

1 Cô-rinh-tô 12:22,27
Tiểu Minh Ngọc
C:8/20/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:15:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thi Thiên 23

Thi-thiên 23
Hoa Phụng Tiên
C:8/20/2018; 30 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 16:15:27
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 256  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ