VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Chúa Sống

Ma-thi-ơ 28:6
Nguyễn Hoàng Yến
C:3/30/2018; 57 xem
Xem lần cuối 9.41 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tình Ngài

Tiểu Minh Ngọc
C:2/1/2011; 236 xem
Xem lần cuối 26.50 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đêm Lạnh!

Mục Sư Nguyễn Jonathan
C:12/16/2015; 190 xem
Xem lần cuối 34.10 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đa-ni-ên Nguyện Cầu

Đa-ni-ên 6:1-28
Hoa Phụng Tiên
C:6/25/2018; 10 xem
Xem lần cuối 39.78 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Xin Chúc Cho Anh

Dân-số Ký 6:24-26
Tiểu Minh Ngọc
C:1/21/2016; P: 1/10/2017; 162 xem
Xem lần cuối 47.70 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Cứu Tôi (1)

Thi-thiên 120
Hoa Phụng Tiên
C:5/4/2018; 17 xem
Xem lần cuối 58.68 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nghĩ Đến Lễ Cha

Thi-thiên 29:11; Thi-thiên 54:4; Châm-ngôn 17:6
Tiểu Minh Ngọc
C:6/18/2015; 320 xem
Xem lần cuối 7/19/2018 11:2:28
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nhờ Công Cha Mẹ

Châm-ngôn 1:8; Thi-thiên 128:1
Tiểu Minh Ngọc
C:6/12/2015; 324 xem
Xem lần cuối 7/19/2018 10:41:52
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Phục Sinh Ca

Thái Trịnh
C:3/23/2000; 1022 xem
Xem lần cuối 7/19/2018 9:52:29
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Thi-thiên 4:1-8

Thi-thiên 4:1-8
Chiên Nhỏ
C:9/17/2011; 219 xem
Xem lần cuối 7/19/2018 9:47:56
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ