VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

Ma-thi-ơ 19:14; Khải-huyền 21:6
Tiểu Minh Ngọc
C:11/10/2015; P: 2/19/2017; 21 xem
Xem lần cuối 17.25 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Tâm Sự Cùng Cha

Theresa
C:4/3/2012; 327 xem
Xem lần cuối 34.13 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Vô Hạn

Gióp 9:8; Gióp 36:30; Thi-thiên 18:15
Tiểu Minh Ngọc
C:8/1/2016; 101 xem
Xem lần cuối 55.98 phút
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

An Bình Trong Chúa

Phương Thảo
C:3/23/2000; 1740 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:50:38
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Mới Và Cũ

Truyền-đạo 1:9
Thanh Hữu
C:10/7/2016; 89 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:42:12
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ngày Thu Nhớ Người

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:10/7/2016; 73 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:42:5
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Không Cần Gì Nhiều

Truyền-đạo 1:14; Gia-cơ 4:14
Tiểu Minh Ngọc
C:10/12/2016; 75 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:41:55
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Ba Mong Ước

Ê-phê-sô 5:1; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17; 2 Cô-rinh-tô 9:7; Rô-ma 10:14-15
Tiểu Minh Ngọc
C:10/18/2016; 90 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:41:45
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Nhờ Ai

1 Cô-rinh-tô 6:20
Tiểu Minh Ngọc
C:10/29/2016; 63 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:41:28
Đọc  Chia Sẻ
Winter Photo

Làm Sao Quên Được

Thi-thiên 103
Nguyễn Hoàng Yến
C:11/30/2016; 48 xem
Xem lần cuối 2/21/2017 9:41:5
Đọc  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ