VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Chúa Thấy Và Chúa Biết

1 Sa-mu-ên 16:7
Thanh Hữu
C:10/23/2014; 331 xem
Xem lần cuối 2.21 giây
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Vầng Đá Sống

Phương Thảo
C:3/23/2000; 2391 xem
Xem lần cuối 13.47 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dâng Mẹ Đóa Hoa Lòng

Phương Thảo
C:8/25/2012; 1927 xem
Xem lần cuối 13.85 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sắc Thu

Hê-bơ-rơ 12:2; 2 Cô-rinh-tô 4:16
Phương Thảo
C:11/5/2014; 1776 xem
Xem lần cuối 15.20 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Vì Yêu Ngài Đến

Phương Thảo
C:12/24/2015; P: 3/7/2016; 1142 xem
Xem lần cuối 15.67 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Mẹ Cho Con

Tiểu Minh Ngọc
C:2/1/2011; 433 xem
Xem lần cuối 21.77 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Môi Trường Sống

Thi-thiên 90:1-2
Thanh Hữu
C:10/21/2017; 82 xem
Xem lần cuối 34.69 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tình Chúa

Rô-ma 8:38-39
Thanh Hữu
C:9/6/2018; 25 xem
Xem lần cuối 51.85 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Take His Hands!

Tiểu Minh Ngọc
C:1/31/2011; 248 xem
Xem lần cuối 53.29 phút
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Vương Quốc Thánh

Ma-thi-ơ 25:34
Thanh Hữu
C:10/22/2015; P: 10/24/2015; 224 xem
Xem lần cuối 56.70 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ