VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Xuân năm 78 tuổi Tự-Vịnh

Nguyễn Thiện Đạo
C:3/13/2012; 311 xem
Xem lần cuối 29.31 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 147:1; Thi-thiên 150:6
Tiểu Minh Ngọc
C:7/9/2015; 204 xem
Xem lần cuối 32.08 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Em Như...

Ma-thi-ơ 5:13-14
Thanh Hữu
C:7/19/2018; 19 xem
Xem lần cuối 33.88 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Cứu Rỗi Tôi

Tiểu Minh Ngọc
C:3/22/2014; 226 xem
Xem lần cuối 52.69 phút
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Mỗi Ngày Với Nhau

Tiểu Minh Ngọc
C:2/20/2014; 393 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 23:59:59
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Trông Cậy Nơi Lời Dạy Xưa

Tiểu Minh Ngọc
C:6/22/2010; 336 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 23:35:28
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Dự Định Trong Năm Mới

Tiểu Minh Ngọc
C:3/23/2000; 460 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 23:35:8
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Về Nguồn

Nguyễn Thiện Nhân
C:1/25/2011; 311 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 23:3:34
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đấng Thấu Hiểu

Tiểu Minh Ngọc
C:2/1/2011; 250 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 22:57:50
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ngược Dòng

Phương Thảo
C:3/23/2000; 2298 xem
Xem lần cuối 7/22/2018 22:32:14
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ