VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Bình An Kết Quả

2 Cô-rinh-tô 5:20; Ê-sai 32:17; Thi-thiên 133:1
Tiểu Minh Ngọc
C:2/22/2016; 184 xem
Xem lần cuối 16.43 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Êm Dịu Nhỏ Nhẹ

1 Các Vua 19:11-12
Thanh Hữu
C:5/7/2015; 306 xem
Xem lần cuối 20.74 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nếu Không Có Chúa Giê-xu.....

Ngọc Lam Kiều
C:3/23/2000; 566 xem
Xem lần cuối 22.04 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

Ma-thi-ơ 19:14; Khải-huyền 21:6
Tiểu Minh Ngọc
C:11/10/2015; P: 2/19/2017; 110 xem
Xem lần cuối 27.35 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Biết Mọi Sự

Hoa Phụng Tiên
C:3/23/2000; 415 xem
Xem lần cuối 28.36 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Siêu Thời Gian

2 Phi-e-rơ 3:8; Ma-thi-ơ 17:2-3
Thanh Hữu
C:6/2/2016; 179 xem
Xem lần cuối 47.82 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cám Tạ Chúa Thương!

Tiểu Minh Ngọc
C:2/1/2011; 319 xem
Xem lần cuối 55.57 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Chúc Năm Mới

Tiểu Minh Ngọc
C:2/1/2011; 726 xem
Xem lần cuối 56.12 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ơn Cha

Thái Trịnh
C:3/23/2000; 1305 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 21:37:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Rao Truyền Danh Chúa

Tiểu Minh Ngọc
C:8/25/2012; 409 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 21:35:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Vườn Thơ