VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Sống Với Thánh Kinh

SVTK

Autumn Photo

Luật Lệ Đối Với Nữ Nô Tỳ

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:7-11
VPNS
C:10/30/2020; P: 10/29/2020; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4.83 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tựa Đề

Ngày Đăng      

Chương

svtk.net | Chân Trời Mới | Lịch Cầu Nguyện

Liên Lạc | Share

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. All rights reserved.
1,630,181
168,761,905