VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sống Với Thánh Kinh

SVTK

Winter Photo

Tình Yêu Thương Chẳng Nghi Ngờ Sự Dữ

1 Cô-rinh-tô 13:4-7
VPNS
C:1/23/2021; P: 1/22/2021; 261 xem 2 lưu
Xem lần cuối 26.22 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tựa Đề

Ngày Đăng      

Chương

svtk.net | Chân Trời Mới | Lịch Cầu Nguyện

Liên Lạc | Share

(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. All rights reserved.
1,649,986
172,873,933