VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chỉ Vì Một Chiếc Muỗng

Nhã-ca 2:15; Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 3:1-16
Claudio Freidzon
C:3/6/2015; 317 xem
Xem lần cuối 6/9/2018 3:20:19
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Từ Những Cái Tầm Thường

Ma-thi-ơ 28:1
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/27/2014; 270 xem
Xem lần cuối 5/28/2018 12:7:53
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Dạy Dỗ Muôn Dân

Ma-thi-ơ 28:18-20
M. Jeudi
C:2/1/2018; 43 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 5:17:3
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 80 xem
Xem lần cuối 6/2/2018 17:21:45
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Sứ Mệnh

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2015; 407 xem
Xem lần cuối 6/9/2018 9:32:58
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Nữ Truyền Giáo Georgia Barnette

Ma-thi-ơ 28:19-20
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/2/2014; 288 xem
Xem lần cuối 6/10/2018 7:50:39
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 55 xem
Xem lần cuối 6/14/2018 3:53:40
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 90 xem
Xem lần cuối 6/8/2018 5:25:39
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tà Ma Sợ Chúa Giê-xu

Mác 1:23-24; Ma-thi-ơ 28:18-20; Khải-huyền 1:17-18; Lu-ca 10:17-19
Ralph Mahoney
C:6/5/2015; 235 xem
Xem lần cuối 6/3/2018 18:42:17
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Yêu Thương Và Sứ Mệnh

Lu-ca 10:36; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2016; P: 2/27/2016; 231 xem
Xem lần cuối 5/31/2018 17:26:58
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm