VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chỉ Vì Một Chiếc Muỗng

Nhã-ca 2:15; Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 3:1-16
Claudio Freidzon
C:3/6/2015; 324 xem
Xem lần cuối 9/15/2018 3:41:50
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Từ Những Cái Tầm Thường

Ma-thi-ơ 28:1
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/27/2014; 275 xem
Xem lần cuối 9/16/2018 21:7:22
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Dạy Dỗ Muôn Dân

Ma-thi-ơ 28:18-20
M. Jeudi
C:2/1/2018; 47 xem
Xem lần cuối 9/7/2018 0:0:7
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Quyền Năng Đã Ở Đâu? (Phần 1)

Ma-thi-ơ 28:19
Peter Wagner
C:8/23/2018; 33 xem
Xem lần cuối 9/21/2018 8:26:0
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 89 xem
Xem lần cuối 9/16/2018 1:14:18
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Sứ Mệnh

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2015; 412 xem
Xem lần cuối 9/6/2018 10:23:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Nữ Truyền Giáo Georgia Barnette

Ma-thi-ơ 28:19-20
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/2/2014; 291 xem
Xem lần cuối 8/25/2018 16:17:50
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 10:51:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 102 xem
Xem lần cuối 9/6/2018 10:22:48
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tà Ma Sợ Chúa Giê-xu

Mác 1:23-24; Ma-thi-ơ 28:18-20; Khải-huyền 1:17-18; Lu-ca 10:17-19
Ralph Mahoney
C:6/5/2015; 244 xem
Xem lần cuối 9/17/2018 10:16:2
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm