VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chỉ Vì Một Chiếc Muỗng

Nhã-ca 2:15; Ma-thi-ơ 28:19-20; Giăng 3:1-16
Claudio Freidzon
C:3/6/2015; 334 xem
Xem lần cuối 12/1/2018 3:24:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Từ Những Cái Tầm Thường

Ma-thi-ơ 28:1
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 8/27/2014; 281 xem
Xem lần cuối 12/3/2018 21:25:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Dạy Dỗ Muôn Dân

Ma-thi-ơ 28:18-20
M. Jeudi
C:2/1/2018; 54 xem
Xem lần cuối 11/30/2018 11:47:25
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Năng Đã Ở Đâu? (Phần 1)

Ma-thi-ơ 28:19
Peter Wagner
C:8/23/2018; 46 xem
Xem lần cuối 12/5/2018 13:16:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Hứa Bởi Đức Tin

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2017; P: 2/28/2017; 91 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 21:26:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sứ Mệnh

Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2015; 423 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 17:59:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nữ Truyền Giáo Georgia Barnette

Ma-thi-ơ 28:19-20
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/2/2014; 296 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 19:57:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 73 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 12:33:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Luôn Ở Bên Mình

Ma-thi-ơ 28:20; Giăng 14:16
VPNS
C:7/31/2017; P: 8/3/2017; 111 xem
Xem lần cuối 12/16/2018 9:37:34
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tà Ma Sợ Chúa Giê-xu

Mác 1:23-24; Ma-thi-ơ 28:18-20; Khải-huyền 1:17-18; Lu-ca 10:17-19
Ralph Mahoney
C:6/5/2015; 265 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 9:2:19
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm