VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Thay Đổi Người Khác Qua Lời Cầu Nguyện

Cô-lô-se 1:9-11a
Charles Stanley
C:5/18/2013; P: 9/9/2020; 753 xem
Xem lần cuối 1.15 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Cô-lô-se 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 1.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm