VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đứa Con Trai Không Hoang Đàng

Lu-ca 15:29-30
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 6/2/2015; 354 xem
Xem lần cuối 10/27/2020 5:55:49
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Thánh Kinh Và Tôi.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm