VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Winter Photo

Lựa Chọn Tình Yêu Hơn Quyền Lợi

Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 23:34; Lu-ca 6:29
Charles Stanley
C:5/20/2022; 273 xem
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Ma-thi-ơ 5, Lu-ca 23, Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Lu-ca 23, Lu-ca 6.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm