VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Winter Photo

Trở Lại Giê-ru-sa-lem (I)

Lu-ca 24:46-48
Theo Trở Lại Giê-ru-sa-lem
C:11/20/2015; 343 xem
Xem lần cuối 3.42 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm