VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Spring Photo

Nhiều Cố Vấn

Truyền-đạo 4:12; Phi-líp 2:22; Ga-la-ti 2:11-12
Pat Gelsinger
C:5/26/2016; P: 10/13/2021; 533 xem
Xem lần cuối 1.21 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Truyền-đạo 4, Phi-líp 2, Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 4, Phi-líp 2, Ga-la-ti 2.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm