VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Bạn Không Cần Trở Thành Người Hoàn Hảo, Chỉ Cần Thánh Khiết Để Được Chúa Sử Dụng

2 Ti-mô-thê 2:21; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:10/20/2016; 226 xem
Xem lần cuối 1/9/2018 1:41:47
Đọc  Nhắn Tin

Tìm thêm Văn Phẩm trong 2 Ti-mô-thê 2, 1 Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 2, 1 Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Gây Dựng Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam21616.33 phút

Quy Định Viết Bình Luận

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm