VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Bạn Không Cần Trở Thành Người Hoàn Hảo, Chỉ Cần Thánh Khiết Để Được Chúa Sử Dụng

2 Ti-mô-thê 2:21; 1 Giăng 1:9
Rick Warren
C:10/20/2016; 303 xem
Xem lần cuối 0.66 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong 2 Ti-mô-thê 2, 1 Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 2, 1 Giăng 1.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm