VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Người Việt Nam với Khái Niệm về Ông Trời

Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên (Sưu Tầm)
C:7/12/2010; 534 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 16:1:47
Đọc  Chia sẻ

Liên Lạc Tác Giả, Tin Lành.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam8324.98 phút

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm