VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Đức Chúa Giê-xu Chính Là Hiện Thân Của Ông Trời Giáng Thế

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
C:7/12/2010; P: 7/22/2021; 817 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.91 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Website, Tin Lành.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm