VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Thánh Nhân Và Thánh Linh

2 Ti-mô-thê 3:16; Công-vụ các Sứ-đồ 27:17; 2 Phi-e-rơ 1:20-21
Paul W. Powell
C:5/2/2019; 67 xem
Xem lần cuối 1.13 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong 2 Ti-mô-thê 3, Công-vụ các Sứ-đồ 27, 2 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 3, Công-vụ các Sứ-đồ 27, 2 Phi-e-rơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Gây Dựng Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1, , US1.17 giây

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm