VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Gặp Chúa Trong Mùa Giáng Sinh

Lu-ca 2:29-30
VPNS
C:12/1/2019; P: 11/29/2019; 230 xem
Xem lần cuối 51.61 phút
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Website, Lịch Cầu Nguyện, Lễ Giáng Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm