VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Autumn Photo

Mùa Giáng Sinh, Nói Chuyện... Khiêm Nhường

Lu-ca 2:6-16; Giăng 1:1-3; Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/12/2019; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:40:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 2, Giăng 1, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Giăng 1, Phi-líp 2.

Lễ Giáng Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm