VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Người Được Chọn (Kỳ 2)

Sáng-thế Ký 12:2-3
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/30/2020; 334 xem
Xem lần cuối 1.02 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Sáng-thế Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12.

Website, Niềm Tin Và Cuộc Sống.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc