VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Spring Photo

Mùa Giáng Sinh, Nói Chuyện... Ngợi Khen

Lu-ca 1:46-48,68-69; Lu-ca 2:10-12,16,20,28-32,36-38
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/20/2022; 97 xem
Xem lần cuối 3/17/2023 10:28:59
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 1, Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1, Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm