VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Nếu không trả giá thì đạo Chúa chẳng có giá trị

Loren Cunningham
C:10/5/2011; 532 xem
Xem lần cuối 0.84 giây
Đọc  Chia sẻ

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm