VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Di Sản Tâm Linh

Giô-suê 4:4-7,21-22
VPNS
C:9/1/2018; 55 xem
Xem lần cuối 9/23/2018 0:40:59
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chân Trời Mới 8/2018

VPNS
C:8/17/2018; 68 xem
Xem lần cuối 9/24/2018 7:56:57
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Nguyện Và Giải Cứu

VPNS
C:8/1/2018; P: 7/31/2018; 54 xem
Xem lần cuối 9/24/2018 21:32:42
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Na-xi-rê

Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2018 22:16:20
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Hứa Và Đức Tin

Sáng-thế Ký 12:2-3; Sáng-thế Ký 17:1-8; Rô-ma 4:18-25
VPNS
C:6/1/2018; P: 5/28/2018; 64 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 4:2:35
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chân Trời Mới 5/2018

VPNS
C:5/4/2018; 61 xem
Xem lần cuối 9/24/2018 7:59:25
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Bền Đỗ, Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 120 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2018 10:10:8
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Hoài Bão Lớn

Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Sử-ký 4:10
VPNS
C:4/1/2018; P: 3/30/2018; 68 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 10:51:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chân Trời Mới 3/2018

VPNS
C:3/22/2018; 84 xem
Xem lần cuối 9/24/2018 7:59:46
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Khải Tượng

Giăng 4:35b; Sáng-thế Ký 13:14; Ma-thi-ơ 28:19-20
VPNS
C:3/1/2018; P: 2/27/2018; 91 xem
Xem lần cuối 9/22/2018 23:12:45
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm