VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Chân Trời Mới 11/2018

VPNS
C:11/14/2018; 40 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 5:11:9
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Quê Hương Mới

Hê-bơ-rơ 11:13-16
VPNS
C:11/1/2018; P: 10/31/2018; 60 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 6:8:54
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Giữ Lời Hứa

Giô-suê 24:1-13
VPNS
C:10/1/2018; P: 9/27/2018; 27 xem
Xem lần cuối 11/19/2018 1:0:32
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Di Sản Tâm Linh

Giô-suê 4:4-7,21-22
VPNS
C:9/1/2018; 65 xem
Xem lần cuối 10/29/2018 20:37:17
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chân Trời Mới 8/2018

VPNS
C:8/17/2018; 75 xem
Xem lần cuối 11/14/2018 17:20:37
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Cầu Nguyện Và Giải Cứu

VPNS
C:8/1/2018; P: 7/31/2018; 76 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 17:14:10
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Na-xi-rê

Dân-số Ký 6:1-21; 1 Cô-rinh-tô 9:27; Các Quan Xét 16; Thi-thiên 46:10
VPNS
C:7/1/2018; P: 6/30/2018; 71 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2018 13:51:4
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Lời Hứa Và Đức Tin

Sáng-thế Ký 12:2-3; Sáng-thế Ký 17:1-8; Rô-ma 4:18-25
VPNS
C:6/1/2018; P: 5/28/2018; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2018 8:32:25
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Chân Trời Mới 5/2018

VPNS
C:5/4/2018; 65 xem
Xem lần cuối 11/14/2018 17:33:6
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Bền Đỗ, Tỉnh Thức Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19; Rô-ma 12:12; Nê-hê-mi 4:9; Mác 13:33
VPNS
C:5/1/2018; P: 4/29/2018; 131 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2018 18:59:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm