VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Nước Mỹ, Những Điều Tôi Trải Nghiệm

Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 20:4; Thi-thiên 21:2; Thi-thiên 37:4; 2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/29/2018; 99 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 12:21:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thưa Chúa, Con Đã Hầu Việc Ngài, Vậy Thì Tại Sao?

Phi-líp 3:3
John Bevere
C:12/28/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 8:27:31
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tận Hưởng Những Gì Hiện Có

Phi-líp 4:11-12; Truyền-đạo 4:6
Rick Warren
C:12/28/2018; 86 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 17:34:29
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vài Tâm Sự Nhỏ Sau Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 1:18-25; Lu-ca 2:1-21; Ga-la-ti 4:4-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/26/2018; 74 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 12:4:42
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Thành Đạt Do Chúa

Châm-ngôn 19:21; Châm-ngôn 16:9
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/26/2018; 37 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:29:5
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vào Đời (Kỳ 2)

Giăng 1:6-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/23/2018; 29 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:31:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vào Đời (Kỳ 1)

Giăng 1:7-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/22/2018; 39 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:31:51
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Bình An (Kỳ 2)

Giăng 14:27
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/21/2018; 20 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:31:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ngọn Nến Bình An (Kỳ 1)

Lu-ca 2:14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/20/2018; 30 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 15:44:43
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Không Có Sự Lựa Chọn Khác

1 Cô-rinh-tô 7:10-11-24
John Bevere
C:12/19/2018; 33 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 5:47:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm