VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tự Do Dạn Dĩ

Ê-phê-sô 3:12
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/11/2018; 18 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:29:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Giáng Thế (Kỳ 2)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/11/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Giáng Thế (Kỳ 1)

Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/10/2018; 43 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Ngợi Khen Chúa

1 Phi-e-rơ 2:9; Thi-thiên 47:1-2; Thi-thiên 150:6
Bill Norton
C:12/7/2018; 47 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 4:0:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Dâng Hiến Nào Là Thờ Phượng

Châm-ngôn 3:9; 1 Cô-rinh-tô 16:2
Rick Warren
C:12/7/2018; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 19:55:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tháng Mười Hai Lại Về!

Lu-ca 2:10-11; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/7/2018; 76 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 12:4:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Giáng Sinh Kỳ Diệu (Kỳ 2)

Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/7/2018; 70 xem
Xem lần cuối 1/20/2019 5:55:21
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Được Gần Và Cầu Khẩn

Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:7
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/7/2018; 20 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:29:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Giáng Sinh Kỳ Diệu (Kỳ 1)

Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/6/2018; 77 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:52
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Giê-su Giáng Sinh? (Kỳ 3)

Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/5/2018; 61 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:35:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm