VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Đôi Mắt

Bạch-Tuyết
C:7/9/2018; 65 xem
Xem lần cuối 8/5/2018 21:57:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Người Chăn Chiên Và Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Ti-mô-thê 3:1-7; 1 Phi-e-rơ 5:2-3
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/29/2017; 55 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/9/2018 16:4:26
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 107 xem
Xem lần cuối 8/10/2018 5:33:29
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tạ Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 82 xem
Xem lần cuối 8/1/2018 0:2:30
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Picnic Và Báp Tem

Nguyễn Hoàng Yến
C:8/3/2017; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2018 6:7:16
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đi Tìm Hạnh Phúc

Bạch-Tuyết
C:7/13/2017; 88 xem
Xem lần cuối 7/1/2018 16:21:11
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Ngủ Đi Con Gái Của Ba! - Một Lời Ru Thật Xúc Động

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 154 xem
Xem lần cuối 8/3/2018 18:8:51
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tình Cha - Một Bài Thơ Mộc Mạc Mà Cảm Động

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 7:7:18
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Đời Cha

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 111 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 21:41:12
Đọc  Chia sẻ
Summer Photo

Tiếng Mẹ - Một Bài Thơ Về Mẹ Cảm Động Lòng Người

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/11/2017; 209 xem
Xem lần cuối 7/7/2018 2:10:43
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm