VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 24:3-4
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/16/2020; 37 xem
Xem lần cuối 5/30/2020 10:2:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Bạch-Tuyết
C:5/2/2020; 31 xem
Xem lần cuối 5/28/2020 23:20:30
Đọc  Chia sẻ
2 Sử-ký 6:18; Thi-thiên 84:3; Ma-thi-ơ 6:25-26; Lu-ca 4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/21/2020; 41 xem
Xem lần cuối 5/27/2020 4:1:17
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:6-10; Ma-thi-ơ 10:28; Rô-ma 8:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/27/2020; 94 xem
Xem lần cuối 5/16/2020 9:37:57
Đọc  Chia sẻ
Ô-sê 11:4; Ê-phê-sô 4:2; Cô-lô-se 3:13-14; Giăng 3:16; Rô-ma 5:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/21/2020; P: 3/22/2020; 94 xem
Xem lần cuối 5/24/2020 14:44:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 30:17-21; Lê-vi Ký 13:4-6; Thi-thiên 33:12; Ma-thi-ơ 6:19-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/19/2020; 202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:33:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 26:7-8; Gióp 37:5; Lu-ca 1:37
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/15/2020; P: 3/16/2020; 82 xem
Xem lần cuối 5/25/2020 6:6:22
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Bạch-Tuyết
C:3/8/2020; 40 xem
Xem lần cuối 5/1/2020 22:32:42
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:22-32; Hê-bơ-rơ 12:18-25; 1 Giăng 1:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/25/2020; 53 xem
Xem lần cuối 5/21/2020 1:24:46
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1; Thi-thiên 103:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 61 xem
Xem lần cuối 5/22/2020 17:29:38
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm