VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Con Đường Tôi Đi

Bạch-Tuyết
C:8/25/2018; 30 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 7:4:58
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đôi Mắt

Bạch-Tuyết
C:7/9/2018; 68 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 16:7:48
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Người Chăn Chiên Và Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Ti-mô-thê 3:1-7; 1 Phi-e-rơ 5:2-3
Mục Sư Lê Văn Thể
C:11/29/2017; 63 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2018 10:30:57
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 119 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 1:13:56
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tạ Ơn Chúa

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2017; 90 xem
Xem lần cuối 10/17/2018 15:35:42
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Trung Tín Cho Đến Chết

Thi-thiên 23; Phi-líp 3:14
Thanh Ngân
C:8/29/2017; P: 8/29/2018; 46 xem
Xem lần cuối 10/14/2018 6:59:58
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Picnic Và Báp Tem

Nguyễn Hoàng Yến
C:8/3/2017; 104 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2018 7:26:3
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Đi Tìm Hạnh Phúc

Bạch-Tuyết
C:7/13/2017; 91 xem
Xem lần cuối 9/17/2018 19:7:12
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Ngủ Đi Con Gái Của Ba! - Một Lời Ru Thật Xúc Động

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 159 xem
Xem lần cuối 9/20/2018 21:34:39
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Tình Cha - Một Bài Thơ Mộc Mạc Mà Cảm Động

Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/16/2017; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2018 17:48:41
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm