VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Cách Nào Tin Cậy Chúa Trong Thời Điểm Đau Khổ

Ê-sai 55:8-9
Rick Warren
C:11/22/2018; 65 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lẽ Thật Về Ân Sủng Ít Được Biết Đến

2 Cô-rinh-tô 12:9; 2 Phi-e-rơ 1:2-3; Công-vụ các Sứ-đồ 11:23
John Bevere
C:11/22/2018; 50 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:9
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Người Yêu Của Tôi Holy Spirit (Phần 2)

Giăng 4:10,13-14,16; Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-17; Giăng 7:37-39
Andres Bisonni
C:11/15/2018; 35 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 13:42:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đang Làm Nhiều Điều Tốt Cho Ngưòi Tin Ngài

Rô-ma 8:28
Rick Warren
C:11/15/2018; 58 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tại Sao Cầu Nguyện Toàn Thắng Lại Cần Thiết?

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ma-thi-ơ 15:21-28
Wesley Duewel
C:11/8/2018; 50 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:37:28
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Biết Yếu Điểm Chúng Ta Và Vẫn Yêu Thương

Hê-bơ-rơ 4:15-16; Thi-thiên 27:10-11,13
Rick Warren
C:11/8/2018; 70 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:7
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Nào Nhận Ân Điển Chúa Để Vượt Qua Mọi Nan Đề

2 Cô-rinh-tô 12:8-9
Rick Warren
C:11/1/2018; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:13
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hành Trình Của Tôi Để Gặp Đức Thánh Linh (Phần 1)

Nhã-ca 3:4
Andres Bisonni
C:11/1/2018; 64 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 14:27:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Lo Lắng. Hãy Tin Cậy Chúa!

Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 6:25-26,30
Rick Warren
C:10/26/2018; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:28:18
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tổng Thống Và Ông Vua

Ê-phê-sô 6:12,18; 1 Cô-rinh-tô 2:7-8; Lu-ca 10:19; Ma-thi-ơ 11:12
John Bevere
C:10/26/2018; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 17:33:15
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 128  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm