VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Người Chăn (Phần 2)

Người Chăn (Phần 2)

Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/15/2017; 434 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 6:11:18
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Tình Yêu Không Biên Giới.


SốKhách từMới xem
1, Finland420.32 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.