VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giáng Sinh An Bình

Giáng Sinh An Bình

Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:12/1/2017; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/10/2018 15:24:42
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Tình Yêu Không Biên Giới, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam11526.84 phút
2, France11529.32 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.