VietChristian
VietChristian
httl.org

Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chịu Chết?

Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chịu Chết?

Nicky Gumbel
C:6/28/2018; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 18:3:40
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Tình Yêu Không Biên Giới.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France2146.71 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.