VietChristian
VietChristian
httl.org

Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chịu Chết?

Tại Sao Chúa Giê-xu Phải Chịu Chết?

Nicky Gumbel
C:6/28/2018; 163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Tình Yêu Không Biên Giới.


SốKhách từMới xem
1, , US1.08 giây

Trang Chủ | Webcast | Liên Lạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.