VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 1)

Đức Thánh Linh Là Ai? (Phần 1)

Nicky Gumbel
C:8/3/2018; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/11/2018 0:3:46
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Tình Yêu Không Biên Giới.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam16035.60 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.