VietChristian
VietChristian
nghe.app

Chọn Chúa Hay Sự Phục Vụ

Chọn Chúa Hay Sự Phục Vụ

Lu-ca 10: 38-42
Giáo Sư Trần Nghị
C:6/9/2013; 545 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 8:16:1
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Webcast trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, UUC TV.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam10093.86 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.