VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Chọn Chúa Hay Sự Phục Vụ

Chọn Chúa Hay Sự Phục Vụ

Lu-ca 10: 38-42
Giáo Sư Trần Nghị
C:6/9/2013; 526 xem
Xem lần cuối 10/18/2019 23:7:48
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Webcast trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, UUC TV.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1410.63 phút

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.