VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Chọn Chúa Hay Sự Phục Vụ

Chọn Chúa Hay Sự Phục Vụ

Lu-ca 10: 38-42
Giáo Sư Trần Nghị
C:6/9/2013; 570 xem
Xem lần cuối 0.76 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Tìm thêm Webcast trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, UUC TV.

Trang Chủ | Webcast | Liên Lạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.