VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Vimeo

Con Đường Thương Khó

TLM / Tin Lành Media
C:3/30/2018; 106 xem
Xem lần cuối 10/16/2018 1:47:55
Xem-VM  Chia sẻ
Vimeo

Linh Âm Giai Điệu

TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/29/2017; 106 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 2:38:6
Xem-VM  Chia sẻ
Tình Yêu Giáng Thế

Tình Yêu Giáng Thế

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:12/23/2017; 189 xem
Xem lần cuối 10/10/2018 22:24:15
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Liên Hội Thánh Tin Lành Giáng Sinh Texas 2017

TLM / Tin Lành Media
C:12/15/2017; 235 xem
Xem lần cuối 9/25/2018 21:30:34
Xem-VM  Chia sẻ
Đấng Cứu Rỗi Đời Tôi

Đấng Cứu Rỗi Đời Tôi

TYKBG / Mục Sư Võ Thành Phê
C:12/15/2017; 235 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2018 22:10:53
Xem  Chia sẻ
Bí Quyết Nhận Sự Bình An

Bí Quyết Nhận Sự Bình An

TYKBG / Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:12/8/2017; 226 xem
Xem lần cuối 10/13/2018 15:19:36
Xem  Chia sẻ
Giáng Sinh An Bình

Giáng Sinh An Bình

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:12/1/2017; 202 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/11/2018 9:21:9
Xem  Chia sẻ
Em-ma-nu-ên

Em-ma-nu-ên

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/25/2016; P: 12/22/2016; 487 xem
Xem lần cuối 10/7/2018 15:54:31
Xem  Chia sẻ
Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh

TYKBG / TYKBG
C:12/18/2016; P: 12/17/2016; 454 xem
Xem lần cuối 10/15/2018 9:39:23
Xem  Chia sẻ
Vimeo

Khúc Nhạc Giáng Sinh 2016

TLM / Tin Lành Media
C:12/17/2016; 358 xem
Xem lần cuối 10/12/2018 15:30:49
Xem-VM  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.