VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Thi-thiên 104:30; 2 Phi-e-rơ 1:20-21; Giăng 14:26; Ê-phê-sô 1:13-14; Giăng 16:7-15
VPNS
C:6/3/2008; 2788 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2022 18:52:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-2; Giăng 14:16-18
VPNS
C:3/17/2011; 1591 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 12:51:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-32; Giăng 14:15-21
VPNS
C:6/8/2003; 1234 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 22:58:12
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:1-10
VPNS
C:10/8/2008; 987 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 23:27:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
VPNS
C:5/6/1999; 1495 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 23:10:39
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:1-14
VPNS
C:2/21/2011; 1296 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 23:13:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
VPNS
C:12/16/2001; 1313 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 23:13:42
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:1-14
VPNS
C:10/5/2002; 1446 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 6:37:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:1-21
VPNS
C:2/17/1993; 1122 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 23:10:34
Đọc  Chia sẻ
Giăng 14:12-14
VPNS
C:12/2/1994; 935 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 23:10:36
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app