VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Spring Photo

Công Tác của Đức Thánh Linh

Thi-thiên 104:30; 2 Phi-e-rơ 1:20-21; Giăng 14:26; Ê-phê-sô 1:13-14; Giăng 16:7-15
VPNS
C:6/3/2008; 3213 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.57 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Thi-thiên 104, 2 Phi-e-rơ 1, Giăng 14, Ê-phê-sô 1, Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 104, 2 Phi-e-rơ 1, Giăng 14, Ê-phê-sô 1, Giăng 16.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net