VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Chúa Thăng Thiên

Lu-ca 24:50-53
VPNS
C:5/5/2016; 890 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, , US0.83 giây

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net