VietChristian
VietChristian
nghe.app
Spring Photo

Chúa Thăng Thiên

Lu-ca 24:50-53
VPNS
C:5/5/2016; 1123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/24/2022 7:50:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Thăng Thiên.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net