VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Vâng Phục Ý Cha

Lu-ca 22:39-46
VPNS
C:11/1/2016; 771 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net