VietChristian
VietChristian
svtk.net

 

» BÀI HỌC KINH THÁNH

Winter Photo

Xem Thêm

» HÌNH CÂU GỐC

Tựa:  Lu-ca 22:20b
Diễn Giả:  Thái Nguyễn
Xem:  917

Xem Thêm

» GIẢNG LUẬN

Tựa:  Thực Hành
Kinh Thánh:  Lu-ca 22:24-27; 1 Phi-e-rơ 4:10-11; Ga-la-ti 5:13-14
Diễn Giả:  Mục Sư Phạm Đắc Tuấn
Xem:  114

Xem Thêm

» VĂN PHẨM

Winter Photo

Xem Thêm

» VƯỜN THƠ

Winter Photo

Xem Thêm

Share :: Tìm Lu-ca 22 Trên SermonCentral.com