VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ecard

Lu-ca 22:19b

Lu-ca 22:19b
Thái Nguyễn
C:7/3/2014; 383 xem
Xem lần cuối 7/20/2019 22:51:55
Xem Hình Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Hình Câu Gốc trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Lễ Tiệc Thánh, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France3710.79 phút

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Ecard