VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Trọn Đời Biết Ơn Chúa

Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 265 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 21:44:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Thi-thiên 146.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Thi-thiên 146.

Website, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Tạ Ơn.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.