VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Trọn Đời Biết Ơn Chúa

Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2020 6:7:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22, Thi-thiên 146.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22, Thi-thiên 146.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Gonzales, LA, US357.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần 3) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Lòng Tốt Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
5Phước Đầu Năm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.