VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Mừng Dự Tiệc Thánh Đầu Năm

Lu-ca 22:15-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/2/2020; P: 2/19/2020; 75 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 11:56:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego.


SốKhách từMới xem
1, France4190.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)18
2Bạn Có Quản Lý Tiền Bạc Và Của Cải Theo Ý Chúa Chưa? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Đối Diện Với Tương Lai (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
4Phải Chi Hồi Đó Mình Hết Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.