VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Autumn Photo

Chúa Cho Phép

Lu-ca 22:42
Thanh Hữu
C:10/27/2016; 192 xem
Xem lần cuối 1.41 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Thơ trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Khuyên Bảo.

Trang Chủ | Vườn Thơ